Informace pro hráče a rodiče

Vážené hráčky, hráči, trenéři a rodiče dětí,

na základě dnešniho rozhodnutí vlády ČR a vedení města Dobruška ve věci ochranných opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem se od zítra 13.3.2020 ruší pro všechny družstva tréninky v sokolovně. Jakmile mimořádné opatření skončí budeme vás informovat o treníncích na venkovním hřišti.

V Dobrušce dne 12.3.2020

Jiří Bednář, předseda oddílu NH T.J. Sokol Dobruška

http://www.svaznarodnihazene.cz//koronavirus-rozhodnuti-vykonneho-vyboru-snh-ze-dne-1132020