národní házená v lednu

V měsíci lednu proběhla v malém sále kina 70 výstava o oddílu Národní házené. Výstava mapovala celou historii oddílu, který v roce 2021 oslavil 90 výročí od svého vzniku. Návštěvníci se zde mohli dozvědět zajímavosti o tomto specifickém národním sportu, o historii dobrušského oddílu a jeho současné činnosti a největších úspěších družstev i jednotlivců. K vidění byli také nejrůznější dresy, sportovní pomůcky a náčiní, míče, metodiky, trenérské zápisy, televizní spoty a ukázky národní házené, poháry, medaile, a především velké množství fotografií z let minulých i současných. Výstava eskalovala vernisáží, která se konala ve středu 26. 1. 2022 od 17:00 hodin. Vernisáž uvedl předseda oddílu Jiří Bednář a měl tu čest na ni přivítat i starostu města pana Petra Lžíčaře a také místostarostu pana Miroslava Sixtu. Dále pozvání na výstavu přijaly bývalý a současní házenkáři a příznivci tohoto sportu. Vernisáž se nesla v přátelském duchu a všichni přítomní zavzpomínali na dobrušskou házenou a popřáli spoustu dalších úspěchů. Výstava se setkala s velmi kladným ohlasem především z řad házenkářů a lze ji považovat za velmi zdařilou. Velké poděkování patří městu Dobruška za myšlenku uspořádání výstavy a zajištění celé její realizace, jmenovitě hlavně panu Janu Jirákovi. Dále je nutno vyzdvihnout a pochválit práci samotných házenkářů, kteří celou výstavu připravili a zajistili veškerý vystavovaný materiál, kterého opravdu nebylo málo.

 Na vernisáž přímo navazovalo vyhlášení nejlepších sportovců města Dobrušky, kde měly své nejedno zastoupení právě i házenkáři, kteří patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější sportovní oddíly v Dobrušce. Mezi vyhlášenými sportovci bylo družstvo mladších žákyň, které v soutěžním ročníku 2020/2021 obsadilo velmi pěkné 2.místo na Poháru České republiky. Dále byl oceněn trenér Tomáš Lenfeld, který trénuje družstva starších a mladších žákyň a stojí za jejich loňským úspěchem. Dále byl vyhlášen trenér mládeže Milan Dubský, který si, ale bohužel nemohl jít cenu převzít. Mezi oceněnými dobrušskými házenkáři byl také bývalý vynikající hráč, trenér, rozhodčí a funkcionář Miroslav Jelen, který stál v minulosti celých 20 let v čele dobrušského oddílu jako předseda. Zvláštní cenu města Dobrušky dostala Petra Vošlajerová, která v roce 2021 získala ocenění Nejlepší národní házenkářka desetiletí (2010 – 2019). Jelikož se jednalo o nově vzniklou anketu, je první národní házenkářkou, která se tímto oceněním může pyšnit. Doufejme, že i v roce 2022 bude dobrušská házená stále tak úspěšná a její družstva budou opět patřit mezi ta nejlepší v České republice.